Ameliyatsız Çözümler

Botulinum toxin enjeksiyonları

Botilinum toxin nedir?

Botilinum toxin, clostridium botulinum isimli bakteriden elde edilen bir tür nörotoksindir. Etkisini sinir-kas kavşaklarında sinir iletimini bozarak gösterir. Yani kas lifleri üzerinde geçici paraliz yaratır. Botilinum toxin’un bu etkisi sadece kasları hareket ettiren sinirler üzerinde görülür; ağrı, dokunma ve soğuk sıcak hissi üzerinde bir etkisi yoktur. Yüzde maske benzeri bir donukluğa yol açmaz; yüz ve bakışlardaki ifadeyi değiştirmez.

Botilinum toxin nerelerde kullanılır?

Zaman ve yaşlanma ile yüzde oluşan çizgilenmelerin giderilmesinde kullanılır. İki kaş arasındaki kaş çatma çizgilerinin, yatay alın çizgilerinin, göz etrafındaki ışın gibi dışa doğru uzayan kazayağı çizgilenmelerinin giderilmesinde; hafif kaş düşüklüğünde; boyundaki dik ve yatay çizgilenmelerin ve bantların giderilmesinde kullanılır. El, ayak ve koltukaltının aşırı terlemelerinde (hyperhydrosis) bir tedavi metodu olarak kullanılır. Buradaki işlevi, salgı bezlerine giden sinirleri geçici olarak felç edip ter üretimini azaltmaktır.

Nefertiti lift nedir?

Boynumuzun üst kısmı yani çene kenarı ile birleşme yeri , yaşlanma ile birlikte sarkar ve çene konturu bozulur, silikleşir. Boyun derisinin hemen altında yer alan platisma kası ince , perde gibi bir kastır ve ağız kenarları aşağı doğru büküldüğünde bu kasın huzme şeklinde bir bant gibi aşağı doğru indiğini görebiliriz. Platisma kasındaki  kasılmaya ve derideki gevşemeye bağlı olarak çene konturunun bozulması ,yaşlanma ile birlikte boyunda görülen en sık deformitedir. Boyun konturunu gerginleştirmek, kırışıklıkları yok etmek ve çene kenarını belirgin hale getirmek de güzelliğin ve gençliğin göstergelerinden birisidir. Güzelliği ile meşhur olan eski Mısır kraliçesi Nefertiti’nin büst ve betimlemelerinde de boyun gerginliği ve konturu önemli yer tutmaktadır. Boyunda bu şekilde yaşlanma yada aşırı kas gerginliğine bağlı olarak oluşan sarkma, kırışıklık ve deformitelerde estetik cerrahi operasyonu uygulanmadan , çene kenarındaki birkaç noktaya yapılacak botilinum toxin enjeksiyonu ile tüm boyun ve çene kenarı belirgin hale getirilebilir, yanak alt kısımlarını aşağı çeken ve boyunda kırışıklığa  neden olan platisma kası gevşetilir ve boyun daha gergin hale getirilebilir.Bu işleme de “Nefertiti lift “ yani Nefertiti boyun germe işlemi adı verilir. 

Nefertiti lift tekniği ile yaklaşık olarak 4-6 ay kadar bir süre boyunda istenilen gerginlik ve kontur elde edilebilir. Botilinum toxin uygulamasının tekrarlanması ile de etkinini devamlılığı sağlanabilir. Operasyon istemeyen ve 5-10 dakika içinde uygulanabilen bu teknik sayesinde komplike operasyonlara , asma işlemlerine ve endoskopik girişimlere gerek kalmadan , ağrı ve sızı olmadan kraliçe Nefertiti çekiciliğine kavuşulabilir.

Botilinum toxin hangi durumlarda uygulanmaz?

Hamilelikte, sistemik ya da lokal enfeksiyonlarda ve nöromüsküler hastalıklarda (myasthenia gravis, amyotrophic lateral sclerozis gibi) botilinum toxin kullanılmaz.

Botilinum toxin ne zamandan beri kullanılmaktadır?

İlk önceleri paralitik ve spastik hastalıklarda kullanılırken, 1987 den beri kozmetik nedenlerle kullanılmaktadır. 1989 yılında FDA (American food and drug administration) onayı alarak şaşılık, blefarospazm ve yarı yüz spazmlarında kullanılmaya başlanmıştır. Kozmetik kullanımını FDA, 2002 yılında onaylanmıştır.

Botilinum toxin nasıl uygulanır?

Botilinum toxin enjeksiyonu çok ince uçlu insulin enjektörleriyle yapılır. Uygulamadan önce herhangi bir anestezik madde uygulanması gerekmez.

Botilinum toxin alerji yapar mı?

Bu güne kadar boxoks’ un alerjiye yol açtığını gösteren herhangi bir bilimsel kanıt yoktur.

Botilinum toxin’un etkisi ne zaman başlar?

Enjeksiyondan sonra etki 1-2 gün içinde ortaya çıkar, 1-4 hafta içinde maxsimum’a ulaşır. 3-4. aydan sonra botilinum toxin’un etkisi azalmaya başlar, ortalama 6-8 ay içinde etkisi sona erer.

Botilinum toxin enjeksiyonu tekrarlanabilir mi?

Yüzümüzdeki kırışıklıkların, yaşlanmayla, yüzümüzdeki kasların oluşturduğu mimik hareketleri ve yer çekimiyle oluştuğu ve pek çok dış etkenin bunu hızlandırdığı bilinmektedir. Kas aktivitelerinin yavaşlatılması bu kırışıklıkların oluşumunu engeller yada erteler. Bu yüzden boxoks enjeksiyonlarının tekrarlanması daha genç bir yüze sahip olunması açısından önemlidir. Ayrıca botilinum toxin enjeksiyonları ne kadar çok tekrarlanırsa, botilinum toxinun etki süresi de o derecede uzar (etki süresi 8-12 aya uzayabilir).

Botilinum toxin enjeksiyonu sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enjeksiyon sonrası ilk 4 saat içersinde enjeksiyon yerinin ellenmemesi, masaj yapılmaması, aşırı mimiklerden kaçınılması ve başın dik tutulması gereklidir.

Botilinum toxin enjeksiyonlarının komplikasyonları nelerdir?

Alın çizgilerin giderilmesi için yapılan enjeksiyonların %1 de tek göz kapağında geçici, hafif düşüklük görülebilir. Bu 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Enjeksiyon yerinde kızarıklık olabilir. Geçici baş ağrısı görülebilir. Çok düşük sayıdaki hastada, botilinum toxin yeterince etki gösteremeyebilir ve/veya etkisi daha kısa olabilir.