Open/Close Menu Saç Ekimi, İstanbul, Saç Ekim Merkezi, Saç Ektirme

Cerrahi operasyon geçirmiş olan hastalarının yaklaşık %22’si beklenmedik komplikasyonlar sonucu bir hastaneye dönmek ve post operatif bakım almak zorunda kalıyor. Yeni yapılan bir çalışma, hastaların komplikasyon sonrası iyileşmeleri açısından “aynı hastaneye dönmeleri”nin çok önemli olduğunu ortaya koydu. En ciddi tıp dergilerinden “Lancet”’te yayımlanan bu araştırma, medikal turizm içinde yer alan ve hizmet alan hastaları hedeflemekte.

Araştırmada cerrahi sonrası komplikasyon nedeniyle değişik hastaneye başvurma oranı yaklaşık %26 olarak belirlenmiş ve bu durumun, ilk 90 gün içinde “komplikasyona bağlı ölüm riskini” artırdığı belirlenmiş.

Günümüzde pek çok plastik cerrahi hastası değişik ülke ve cerrahlardan özel hizmet alabilmek ve opere olabilmek için yurt dışındaki ve yurt içindeki değişik merkezlere ikame ettikleri illerden kalkıp gidiyorlar. Bu hastaların, geçirdikleri operasyona bağlı olarak yaklaşık %5-22 si, tekrar opere oldukları yere/hastaneye başvurmak zorunda kalabiliyor. Oluşan komplikasyonla baş edilebilmesi ve en etkili sonucu alınabilmesi için aynı hastaneye ve medikal ekibe başvurmak, bu noktada çok kritik öneme sahip. Operasyonun yapıldığı orijinal merkeze başvurulması ve aynı medikal ekip gözetimine girilmesi, ister bir devlet hastanesi olsun ister çok gelişmiş ve eğitim veren bir üniversite hastanesi olsun, hastaların yaşamı ve sağaltımı açısından daha iyi sonuç alabilmelerini sağlamakta.

Hastaların pek çoğu, diledikleri operasyonu geçirebilmek için uzak bir mekana yol almadaki sıkıntıları düşünmüyor. Oysa ki profesyonel bir ekibin elleri altında, en iyi sonucun alınabileceği umularak/hesaplanarak pek çok değişik sağlık rotasına doğru yola çıkılırken; tedavi sonrası taburcu olduktan sonra oluşabilecek ciddi komplikasyonlar durumunda optimal desteğin sağlanabilmesi için uzaklığın bir dezavantaj oluşturup oluşturmaması göz önünde bulundurulması gerekli konular arasında mutlaka yer almalı.
Eğer mümkünse operasyonlarınızı evinize, oturduğunuz yere yakın bir yerde yaptırın. Eğer uzak bir yere operasyon için gidecekseniz yani bir medikal turizm kullanıcısı olacaksanız da operasyonu geçirdiğiniz hastanede, yerleşim yerinde iyileşme dönemi boyunca kalabilmek için planlamanızı yapın. Hasta operasyon sonrası yaşadığı sıkıntı için başka bir merkeze baş vurduğunda, söz konusu hastanın bakımı ve komplikasyonun sağlıklı olarak ele alınabilmesi için, en geç 24 saat içinde operasyonu geçirdiği merkeze yönlendirilmesine çaba harcanmalı.

Araştırmacılar, 2001 ve 2011 yılları arasında, belirledikleri 12 büyük cerrahi operasyon sonrasında komplikasyon nedeniyle 30 gün içinde tekrar hastaneye başvuran 9,5 milyon hastanın verilerini ele alarak dev bir araştırma yapmış. Operasyon geçirdikleri aynı merkeze başvuran %63-83 arası hasta topluluğunda ilk 90 gün içinde sağkalım oranları, başka merkezlere başvuran hastalarla karşılaştırıldığında, anlamlı olarak yüksek bulunmuş. Aynı sebeplerle diğer cerrahilerde de örneğin pankreas operasyonlarında %44 oranında ve koroner by pass operasyonlarında %13 oranında ölüm riskinde azalma olduğu kaydedilmiş.

CategoryGenel

© 2020 - İlhan Serdaroğlu     KVKK Hakkında Bilgilendirme

Acil durumlar için        (0533) 611 16 71