Open/Close Menu Saç Ekimi, İstanbul, Saç Ekim Merkezi, Saç Ektirme

Medikal estetik” ünvanı altında birçok hekim, sertifikalı ya da sertifikasız, “cerrahi olmayan estetik işlemleri” giderek artan sıklıkta uygulamaktadır. Fakat yasa bu işlemleri yapma hakkını sadece Plastik Cerrah ve Dermatologlara vermiştir.
Birçok hekim, bu alanı kendi doğal hakkı olarak görmekte ve birkaç kursa katıldıktan sonra kendilerini medikal estetik uzmanı olarak isimlendirip estetik uygulamalara başlamaktadır. Bu durum kamu sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Büyüyen tehlike, estetik işlemleri cilt altı enjeksiyonuna indirgeyip, pratisyen ve diğer branş hekimlerinin bu işlemleri yapmaya kendilerinde hak görmeleridir. Giderek artan yanlış uygulamalar ve komplikasyonlar, hastaların bu işlemlere tedirgin yaklaşmalarına yol açmaktadır. Artan rekabet, internet ortamını yozlaştırmakta, estetik işlemleri basite indirgemekte, ücretlerin düşmesine, bunun sonucu olarak daha ucuz malzeme kullanılmasına, endikasyonların suiistimaline, ve daha fazla hekim, diş hekimi ve sağlık personelinin medikal estetik alanına kaymasına neden olmaktadır.

CategoryGenel

© 2020 - İlhan Serdaroğlu     KVKK Hakkında Bilgilendirme

Acil durumlar için        (0533) 611 16 71