Zamanla göz kapaklarımızda ne gibi değişiklikler olur?

Yaş ilerledikçe, yer çekiminin de etkisi ile kaşlarda, üst ve alt göz kapaklarında sarkma ve bununla birlikte alt göz kapaklarında yağ dokularının hacminin artması ve fıtıklaşması ile birlikte torbalanma olabilir. Bu durum, görünüm bozukluğuna neden olması yanında, sarkık üst göz kapakları kişinin görüşünü de engelleyebilir.

Kimler bu operasyon için uygundur?

Genellikle 30 yaş üzeri, üst ve alt göz kapaklarında sarkma ve torbalaşma meydana gelmeye başlamış, başka sağlık problemi olmayan kişiler bu operasyon için uygundur.

Blepharoplasty nedir?

Alt ve üst göz kapağındaki, kişiye yorgun ve yaşlı bir ifade veren fazlalık deri ve yağ dokusunun uzaklaştırılması (göz altı torbalarının alınması) operasyonudur.

Operasyon nasıl uygulanır?

Operasyon, üst göz kapağında doğal göz katlantısına uygun olacak şekilde bir kesi yapılarak fazla derinin çıkarılması şeklinde uygulanır. Alt göz kapağında ise, kirpiklerin hemen altında yapılan bir kesi ile fazlalık deri ve yağ dokusu alınır. Bu işlemler lokal anestezi ve intravenöz sedasyon (damar yolu ile uyutma) altında yapılır. Hastanın şikâyetine göre sadece üst veya alt göz kapakları ya da hem üst hem alt kapaklar aynı anda opere edilebilir. İşlem yaklaşık 1 – 1. 5 saat sürer.

Operasyon sonrası dönem zor mudur?

Operasyon sonrası erken dönem genellikle rahat geçer. Göz etrafında şişlik ve morarma olacaktır. Gözlerde kuruluk, yanma hissi ortaya çıkabilir. Göz yaşı artabilir, gözler ışıktan rahatsız olabilir ve ilk günlerde hasta gözünü tam olarak kapatamayabilir. Operasyon sonrası morluk ve şişliklerin azaltılması için buz kompresi uygulanır. Şişlik ve morluklar 1-2 hafta içerisinde gerileyecektir. Hafif renk değişiklikleri makyajla örtülebilir.

Normal hayata ne zaman dönülür?

Aynı gün eve çıkmak mümkündür, hastanede kalmaya gerek yoktur. Dikişler operasyondan 5-7 gün sonra alınır. Yaklaşık 6-7 ay içerisinde göz kapağındaki kesi izleri hiç fark edilmeyecek duruma gelir. Kişi 3 gün sonra işe dönebilir. Kullanıyorsa, 2 hafta sonra kontak lenslerini takabilir.

Blepharoplasty operasyonunu tekrarlamak gerekebilir mi?

Bu tür operasyonların sonuçları kalıcıdır. Ama göz kapaklarının oluşturulan yeni şekli kişinin yaşam tarzı, kilo alıp vermesi, stres, uykusuzluk, yer çekimi gibi nedenlerden etkilenir ve kişiye göre bazen birkaç yıl bazen de ömür boyu bozulmaz. Deformasyondan sonra göz kapakları tekrar ameliyat edilebilir.