Kadınlarda saç dökülmesinin nadir olduğu düşünülse de %30 kadında yaşamı boyunca en az bir kez saç tellerinde incelme gözlenmekte. Kadınlarda dökülme yaygın olarak tüm saçlarda görüldüğünden ve ön saç çizgisi genellikle iyi korunduğundan, dökülme, incelme ve seyrelme geç dönemde algılanır. Dökülme şekli kadınların %90’ında yaygın olup tüm saç tellerinde görülürken; %10’unda erkeklerde olduğu gibi yanlarda açılma olabilir; fakat erkeklerde olduğu gibi tam kellik yaratmaz.

Daha önce açıkladığımız gibi kadınlarda 3 tip dökülme şekli olabilir:1)Diffüz (yaygın), tüm saçlı deride görülebilen çam ağacı benzeri; 2)lokalize, yer yer saçlarda incelme şeklinde; 3) nadir olarak paternli (erkek tipi) saç dökülme şekli.

Genetik saç dökülmesinde en sık görülen yaygın tip dökülmelerde saçın dökülme miktarına bağlı olarak yapılan ”Ludwig” klasifikasyonu şöyledir:

Tip 1 hafif dökülme:  Erken dönem dökülmedir. İyi bir tarama ile rahatlıkla saç kaybı kamufle edilebilir. Cerrahi müdahaleye gerek yoktur. Ön saç çizgisi korunmuştur.

Tip 2 orta derece dökülme: Orta kısımda ciddi açılma ve saç hacminde azalma mevcuttur. Ön saç çizgisi korunmuştur. Ense ve yan taraftaki saçlar sağlıklı ise saç ekimi düşünülebilir.

Tip 3 ileri derece dökülme: Tepe kısmına bakıldığında deri görünür haldedir ve ön saç çizgisi de saç kaybından etkilenmiştir. Saçlardaki incelme had safhada ve yaygındır. Uygun adaylarda tek seçenek saç ekimi olmalıdır.
Bu üç tipteki dökülmede de saçlarda yaygın incelme vardır ve ön saç çizgisi 1 ve 2. derece dökülmede korunmuştur. Hangi tipte olursa olsun saçlı kafa derisinin üst ve yan kısımlarında sağlıklı saç kökleri ve yapısı mevcutsa, bu kadınlara saç ekimi yapılabilir.

Kadınlarda görülen saç dökülme tiplerindeki bir diğer klasifikasyon da Savin sınıflamasıdır: Burada saçlarda görülen total incelme göz önüne alınır ve daha detaylı bir sınıflamadır. İlk 8 şemada azdan çoğa doğru saçlarda incelme ve açılma sınıflanmıştır.  8. resimde görülen yaygın dökülme/üst tarafta açılma ve 9. resimde görülen erkek tipi şakaklarda açılma, kadınlarda çok nadir görülen saç kaybı tipleridir.