• Warfarin ve heparin gibi kan inceltici ilaçlar
  • Epilepsi  ilaçları, özellikle dilantin
  • Gut ilaçları, allopurinol ve kolşisin
  • Antihipertansif ilaçlar, diüretikler, beta blokerler
  • Antienflamatuarlar, özellikle prednisone
  • Kolesterol ve lipid düşürücüler
  • Prozac,  lityum, trisiklik antidepresanlar gibi duygu durumu değiştirici ilaçlar
  • Kemoterapi
  • Tiroid ilaçları
  • Oral kontraseptifler, özellikle progestin miktarı fazla olanlar
  • Diyet hapları, kokain gibi sokak uyuşturucuları, yüksek dozda vitamin A alımı