Saç kaybı, her ne kadar toplumda daha çok erkeklerin başına gelen bir problem olarak görülse de bakımına, imajına önem veren günümüz modern kadını için kabul edilemez ve kaçınılması gereken bir durum haline gelmeye başladı. Özellikle 60 yaş üzeri kadınlarda yoğun olarak görülmeye başlayan saç kaybı; 20’li, 30’lu yaşlardaki kadınları da (özellikle de ailesinde saç incelmesi ve dökülmesinin kalıtsal olarak var olduğu durumlarda) rahatsız edebiliyor.

2004’ten beri saç ekimi yaptıran kadınların oranı %24 artmış ve tüm dünya genelinde saç ekimlerinde kadınların oranı %14,2 ye ulaşmıştır. Medikal tedavi ile saç dökülmesi problemini halledememiş olan kadınlarda saç ekimi operasyonları ile iyi sonuçlar alınabilmektedir. Ama daha önce tam bir muayeneden geçirilmeleri ve uygun aday olup olmadıkları, altta yatan bir hastalık sebebi olup olmadığı ve  yeterli  verici sahalarının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bazı deri hastalıklarında saç ekimi yapmak uygun olmayabilir hatta yapılmamalıdır.

Hastaların detaylı bir aile hikayelerinin alınması önemli: Ailedeki kadınlar arasında kimlerin, ne zaman saçlarının incelip dökülmeye başladığı, ne tip dökülme yaşandığı, ne kadar saç kaybı yaşandığı bilinmelidir. Saç dökülmesini sebebi olarak kalıtsal nedenler teşhis edildikten (kadın tipi kellik/alopesi ?) sonra hangi tür tedavilerin denenmesi gerekli olduğu tartışılmalıdır.

Kadınlarda saç ekiminde optimal sonuçların alınabilmesi için cerrahi beceri ve tecrübe, iyi bir muayene ve teşhis şarttır. Tüm kadınların saç ekimi için uygun aday olduklarını söylemek zor. Saç ekimini kadınlarda tedavi şekli olmaktan çıkaran durumlar şunlar: Saç dökülmesinin yaygın olarak tüm kafa derisinde izlendiği ve transplantasyon için yeterli  donor saç folikülünün bulunamadığı vakalar; hasta beklentisinin yüksek olduğu ve kadının, saç incelmesi başlamadan önceki saçlarına %100 kavuşma isteği . Bu tür  vakalarda saç ekimi yapılmamalıdır.

Kadınlarda “ paternli “ saç kaybı, erkeklerde olduğu gibi ön ve tepe kısımlarda açılmanın olduğu saç kaybıdır, nadir görülür. Yani saç kaybı ve incelmesi yaygın değildir, saçın tamamında değil bazı  bölgelerinde görülür. Bu durumlarda genellikle ense ve yan bölgelerde saç dökülmesi veya incelmesi  izlenmez, saçlar kalın ve sağlıklıdır. Bu durum cerraha, erkeklerde olduğu gibi saç foliküllerini alabileceği sağlıklı bir donor bölge sağlar. Bu tip kadın saç dökülmeleri, saç ekimi ve saç restorasyon cerrahisi için mükemmeldir. “Diffüz tip” saç dökülmesi,  her yerde  saç kaybının olduğu, kadında incelme ve dökülmenin yaygın olarak izlendiği bir dökülme şeklidir. Bu durumda transplantasyon için sağlıklı ve incelme görülmeyen saç folikülü bulunamayacağından saç ekimi yapılamaz.