Meme küçültme operasyonu nedir?

Büyük ve sarkık durumdaki memelerin daha küçük, sıkı ve dik hale getirilmesi amacıyla deri, yağ ve meme dokusunun çıkarılarak memenin yeniden şekillendirildiği operasyonlardır.

Kimler bu ameliyat için uygun adaylardır?

Genetik, hormonal değişiklikler, kilo alımı, emzirmeye bağlı olarak meme dokusunun artması, hastalarda sırt ağrılarına yol açar; hatta kamburluğa neden olabilen iri memelere neden olabilir. İri meme dokusunun altında sürtünmeye bağlı pişikler olabilir, yaralar açılabilir. Nefes almada güçlük çekilebilir. Günlük fiziksel aktivite sınırlanabilir. Ayrıca iri meme, giysi seçimi konusunda zorluklar yaratırken, kadının kendini beğenmemesi de sosyal ve psikolojik sorunlara sebep olur. Bu yüzden bu tür estetik operasyonlar hastanın hem fiziksel görünümünü hem de psikolojisini düzeltebilmektedir. Ergenlik dönemini atlatmış ve meme gelişimini tamamlamış her kadına bu operasyon uygulanabilir.

Operasyon kararı alınırken nelere dikkat edilmelidir?

Cerrahın muayenesi sonucunda memelerin büyüklüğü, şekli, derinin durumu, hastanın yaşı, evlilik ve çocuk sahibi olup olmayacağı, meme başının yeni yeri ve büyüklüğü konusunda hasta ile karşılıklı bilgi alış verişi yapılır. Bu fikir alış verişi ve dialog sonunda ne şekilde ve hangi teknikle operasyon yapılacağına , meme başının korunup korunmayacağına karar verilir.

Operasyon öncesinde meme filmi çekilmeli mi?

Belirli yaşlardan sonraki ameliyat adaylarına ve aile hikâyesinde meme ile ilgili patoloji saptanan kişilere, operasyon öncesi bir mamografi filminin çekilmesi ve memenin taranması uygun olacaktır.

Operasyon hangi anestezi altıda uygulanır?

Operasyon hastanelerde ve genel anestezi altında uygulanır. Operasyon günü hastalar ayağa kalkabilirse de ilk gecelerini hastanede geçirmeleri uygun olacaktır.

Operasyon sırasında nasıl bir işlem uygulanır ve ameliyat izleri nasıldır?

İstenilen memenin şekil ve büyüklüğü cerrah ile hasta arasında tartışılmalıdır.Ayrıca hastanın daha sonraki dönemlerde emzirme fonksiyonu açısından çocuk sahibi olup olmayacağı önemlidir. Bu operasyonlarda fazla meme dokusu ve üzerindeki deri çıkartılır. Meme başı olması gereken yere taşınır. Meme operasyonlarında pek çok insizyon şekli kullanılsa da genellikle “Ters T ” insiyonu tercih edilmektedir. Bu kesilerde meme başı çevresinde, meme başının altından (saat 6 hizasından) meme katlantısına uzanan dik hat üzerinde ve meme katlantı yerinde kesiler yapılıp, meme şekillendirilir ve “Ters T “şeklinde meme kapatılır. Bu izlerin tümü sütyen tarafından tamamen gizlenebilir izlerdir. Bu kalıcı izler çoğu zaman çok ince bir çizgi halinde belli belirsiz kalırlar.

Meme katlantı yerine kesi yapılmaksızın da meme küçültme operasyonu yapılabilir. Hatta uygun bazı vakalarda sadece meme başından girilerek küçültme operasyonu yapılabilir.

Ameliyat sırasında kan nakli gerekli midir?

Meme küçültme ameliyatı için genellikle kan verilmesi gerekmez. Kan transfüzyonunun gerekli olduğu hallerde, ameliyattan 5- 7 gün önce alınan kendi kanınız kullanılabilir (ototransfüzyon).

Küçültme operasyonu ne kadar sürer?

Operasyon genlikle 2 – 4 saat arasında sürse de bazı özel koşullarda bu süre uzayabilir.

Operasyon sonrasında meme başında hissizlik olur mu, emzirme fonksiyonu kaybedilir mi?

Erken dönemde meme başında şişlik, hissizlik ve morarma olabilir. Hissizlik ve morarma kısa süre içersinde geçecektir. Bu operasyonlarda meme başı yerinden çıkarılmadan, kaydırılarak yeri değiştirildiği ve alttaki süt kanalları kesilmediği için rahatlıkla doğum sonrası bebek emzirilebilir. İleri derecede büyük memelerde uygulanan özel bir teknikte, memenin yeterince küçültülebilmesi için meme başı tamamiyle serbestleştirilmek zorundadır. Bu durumda, operasyon sonrasında meme başında kalıcı hissizlik ortaya çıkar. Pek tabii ki bu tür operasyon geçirmiş olgularda bebek emzirmek mümkün değildir çünkü meme başı altındaki süt kanalları kesilmiştir.

Operasyon sonrası dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer, ağrı minimaldir. Kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Memeler üzerine sütyene benzer bandajlar uygulanır ve destek amacıyla sporcu sütyeni giydirilir. Genellikle her iki memeye ”dren” adı verilen küçük borular yerleştirilir ve 24 -72 saat içinde çıkarılır. İkinci veya üçüncü gün pansuman yapılır. Morluk ve şişlikler 2 – 3 hafta sürebilir. Operasyon sonrası meme başında geçici hissizlik ve meme de sızı şeklinde ağrı olabilir. Genelde 6 hafta kadar destek sütyeni takılması ve 2 hafta kol aktivitelerinin sınırlandırılması önerilir. Memenin son şeklinin alması ve izlerin solması bir yıl kadar sürer.

Normal yaşama ne zaman dönülür?

Hasta 1 -2 hafta sonra işine dönebilir. 1.5 ay ağır sporlardan uzak durması önerilir.

Meme küçültme operasyonu sonrasında yeni meme şekli devamlı korunur mu?

Yeni şekillendirilmiş meme uzun süre şeklini korur, ancak kilo değişiklikleri, gebelik, emzirme ve yer çekimi, memede hacim artışına ve tekrar sarkmalara neden olabilir.

Meme küçültme operasyonunun istenmeyen sonuçları nelerdir?

Her cerrahi operasyonda olabileceği gibi enfeksiyon, yara yerinde beslenme bozukluğuna bağlı doku kaybı (özellikle sigara içen bayanlarda ve şeker hastalarında), kanama, meme içerisinde sıvı birikimi (hematom, seroma) gibi komplikasyonlar çok nadirde olsa meme operasyonları sonrasında görülebilmektedir. Kesi yerinde oluşan küçük sızıntılar ve kabuklanma normaldir. Her cerrahi işlem iz bırakarak iyileşir, çoğu zaman izlerin niteliği önceden tayin edilemez. Bazı durumlarda izler fark edilmezken, bazı hastalarda deri ve derin dokuları içinde nedbe oluşabilir, hatta bazı hastalarda cerrahi düzeltme veya diğer tedavilere başvurmak gerekebilir. Meme içindeki nedbe veya yağ nekrozuna bağlı sertlik nadir olarak görülebilinir. Bu önceden tahmin edilemez. Kadınların çoğunda doğal olarak meme asimetresi vardır. Meme ve meme başının şeklinde, büyüklüğünde, simetrisinde çok ufak farklar olabilir ve bu doğaldır. Nadir de olsa flastere ve dikiş malzemelerine karşı lokal alerji gelişebileceği de akılda tutulmalıdır.