Open/Close Menu Saç Ekimi, İstanbul, Saç Ekim Merkezi, Saç Ektirme

Türkiye’de migren insidansı 2015 ylında İstanbul Tıp Fakültesi Noroloji AD tarafından yapılan bir çalışmada 2.38% olarak rapor edilmiştir.[Migren hastalığının tanı ve ilaç tedavisi Nöroloji Uzmanlarının çalışma alanıdır. Ancak uygun seçilmiş vakalarda cerrahi tedavi ve botilinum toksin uygulamalarının başarısı bilimsel olarak gösterilmiştir ve Plastik Cerrahi Uzmanlarının ilgi alanıdır.
Türkiye’de milyonlarca kişi migren tanısı almıştır ve bu hastalardan bir kısmının cerrahi tedavi ile iyileştirilebileceği gerçeği son 10 yıl içinde bilimsel arenada ispatlanmıştır.
Konuyla bağlantılı olarak 2010 yılında ABD Sağlık Bakanlığı (FDA) migren hastalığının tedavisinde botoks kullanımını onaylamıştır.
Migren halen günümüzde etiyolojisi anlaşılamamış bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bununla birlikte, nörovasküler bir bozukluk olduğu düşünülmektedir. Başlıca teori, serebral korteks dediğimiz beyin istemli hareket merkezinin uyarılabilirliğinin artması ve beyin sapındaki trigeminal çekirdekte bulunan ağrı nöronlarının anormal bir şekilde kontrol edilmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle de migren şikayeti olan hastalara tanı koyan ve ilaç tedavisini uygulayan, hastalığın patofizyolojisi üzerine çalışan ana bölüm nörolojidir. Ancak migren atakları geçiren bazı hastalarda nedenin daha periferde, trigeminal sinirin dalları olan yüz duyu sinirlerinde sıkışma veya irritasyona bağlı olduğu farkedilmiştir. Bunun üzerine plastik cerrahlar baskı altında olduğu düşünülen sinirlerin cerrahi olarak dekompresyonunu yaparak bu alana girmiştir ve bir çok farklı plastik cerrahi merkezinden çok sayıda klinik çalışmada başarılı sonuçlar rapor edilmiştir.

CategoryGenel

© 2022 - İlhan Serdaroğlu     KVKK Hakkında Bilgilendirme     Çerez Politikası

Acil durumlar için        (0533) 611 16 71