Open/Close Menu Saç Ekimi, İstanbul, Saç Ekim Merkezi, Saç Ektirme

OPERASYON ÖNCESİ İLAÇ KULLANIM BİLGİLERİ HASTALARA YAZILI OLARAK VERİLMELİ

Hastaların uzun zamandır kullandıkları bazı ilaçlarını, operasyon günü kullanılmaya devam etmeleri¸bazılarınıysa operasyon öncesinde geçici olarak kısa süreliğine kesilmeleri gerekli olabiliyor. Fakat hastaların bu konuda yeterince bilgilendirilmedikleri de bir gerçek. Yaklaşık 1000 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada hastaların yarısına, operasyon öncesi kesilmesi gereken ilaçlar sözel olarak anlatılmış. Grubun diğer yarısına da kullanmaya devam etmeleri gereken, operasyon öncesi kesmeleri gereken ve sadece gerekli olduğu durumlarda kullanmaları gerekli olan tüm ilaçlar, listelenerek bir doküman halinde ellerine verilmiş. Aynı zamanda sözel olarak da listenin üzerinden geçilmiş. Oluşturulan listede renkli grafikler kullanılarak hastaların daha iyi olarak anlayabilecekleri hale getirilmiş.

Ellerine liste halinde yazılı olarak verilen grupta hastaların doğru şekilde ilaç kullanım oranı %74 olarak bulunurken, kontrol grubunda yani sadece sözel anlatım yapılan grupta bu oran %60’a düşmüş. Bunu yanı sıra, listeyi okuyarak iyice anlayan ve takip eden hastaların operasyon sonrası ayılma odasında kalma süreleri de azalmış. Ayılma odasında kalış süresi 90 dakikayı aşan hasta sayısı ciddi biçimde düşmüş .
Sonuç olarak hastalara yazılı ve sözel olarak, operasyon öncesi ilaç kullanımı konsunda bilgi verildiğinde hastaların uyması çok daha kolaylaşıyor ve anestezi sonrası konforları artıyor. Fakat çalışmada, 65 yaş üzeri kişilerde yazılı da olsa belirli kurallara uyma konusunda sıkıntı yaşandığı gerçeği de vurgulanmış.

CategoryGenel

© 2020 - İlhan Serdaroğlu     KVKK Hakkında Bilgilendirme

Acil durumlar için        (0533) 611 16 71