Otolog Foliküler Kök Hücre destekli saç ekimi nedir?

Hastadan saç ekimi sırasında FUE tekniği ile alınan saç foliküllerinden elde edilen yetişkin kök  hücrelerin, aynı  seansta, saç ekimine geçilmeden önce saçlı deriye zerk edilmesidir. Yani yapılan  işlem bir  tür otolog kök hücre naklidir. Burada amaçlanan, yeni ekilen saç köklerinin daha iyi tutması, mevcuttaki saçların daha güçlü ve sağlıklı hale getirilmesi ve yara iyileşmesinin hızlandırılması için otolog mikro greftlerin kullanılmasıdır.

Saç ekiminin otolog  foliküler kök hücre destekli yapılması çok avantajlı, çünkü bu tedavi, otolog kök hücre nakli ile saç ekimi  sonucu  optimize eder. Saç ekimi  sırasında yerlerine  implante edilen saç kökleri, kök  hücre etkisiyle  daha  çabuk  ve sağlıklı  iyileşerek saç ekimi  operasyonlarında  oluşan fire  miktarı  azalır ve  greft  yaşama oranı  %100’e  çekilebilir.  Ayrıca saç ekimi  yapılan alandaki  mevcut minyatürleşmiş olan saçlar da kök hücre uyarısıyla tekrar uzamaya , kalınlaşmaya başladığından  saç ekimi  sonucu  elde dilecek olan yoğunluk daha fazla  olacaktır.

Kök hücre nedir? Otolog mikro greftten ne  farkı  vardır?

 Kök hücre, kendi vücudumuzda bulunan ve farklı hücrelere  dönüşme  kapasitesi olan  özel  hücrelerdir. Kök hücre  kendisinin  kopyasını  yapabilir;  bulunduğu  doku içindeki hücreye  dönüşerek hasarı onarabilir; farklı  bir  hücreyi  oluşturabilir  ya da vücutta tamir  gerekli olan yerlere  giderek  tamiri  başlatabilir. Yetişkinlerde  bulunan kök hücreler özelleşmemiştir ve kan damarları  üzerinde,  yağ dokusu matriksinde, doku ve organlardaki hücrelerin arasında bulunurlar. Yetişkin kök hücrelerinin en önemli rolü bulundukları dokunun yaşamını devam ettirmek ve yaralandığında dokuyu onarmaktır.

İnsanların  değişik vücut  dokularında (yağ, kan, kas, kıl kökü, kemik iliği gibi) yetişkin kök hücreler  bulunur.  Emriyonik  hayatta ise  tüm  vücut  dokularını  kök  hücreler  oluşturmaktadır.

Yetişkin insanlarda  kök  hücre daha çok vücudun  tamir  mekanizması olarak  çalışır ve dokuların yenilenmesini, onarımını  sağlarlar. Bu yüzden yetişkin kök  hücreler  rejeneratif  tıp  dediğimiz alanda kullanılıyor: Organ ve  doku  fonksiyonlarının, yaralanma, yaşlanma, doku ölümleri ya da kronik  hastalıklara bağlı bozulma, fonksiyon  yitirme ve zayıflamaları sonrasında tamirlerinde otolog kök hücrelerden yardım  alınmaya başlandı. Tedavide  kullanılan bu yetişkin otolog kök  hücreler   hasarlı  alanlara  ulaşarak  bu dokuları iyileştirici, tedavi edici güce  sahip  süper  hücreler  olarak  tanımlanabilir.

Otolog mikro greft ise G cell  regenera tedavisinde  kullanılan  daha az  sayıda ve  ciltle  birlikte alınan otolog deri kök hücreleridir. Burada çok daha az  sayıda saç  folikülü ile çalışıldığı  için elde edilen otolog kök  hücre  sayısı da az olacaktır.

Kimler Otolog  Foliküler Kök Hücre Saç Tedavisi alabilir?

Otolog kök hücre saç naklinin herhangi bir yan etkisi yoktur çünkü kişinin kendi hücreleri kullanılmaktadır ve antijenite yaratmaz.

Kök hücre tedavisi tek başına uygulanabildiği gibi, saç ekimini desteklemek amacı ile ekim sırasında da uygulanabilir. Saç ekimi sırasında  otolog  kök  hücre  tedavisi yapılmasında yani otolog kök hücre saç ekiminde büyük  avantajlar  vardır.

Ayrıca genetik tipte saç dökülmesine bağlı saç tellerinde incelme olan her  yaşta kadın veya erkek hastaya  foliküler  otolog kök  hücre  tedavisi uygulanabilir. Kök hücre tedavisini sadece kellik sorunu yaşayan kişiler değil, zayıf saç tellerine sahip olup daha gür saçlara kavuşmak isteyenler de tercih edebilir. Hatta çok sık kozmetik uygulama, boya ya da kuaför işlemlerine maruz kalan, yıpranmış saçlara destek amacıyla da otolog kök hücre tedavisi uygulanabilir. Çünkü bu tür kuaförlük hizmetleri saç köklerini kimyasal ve fiziksel olarak etkileyerek saçlarda cansızlaşmaya ve matlığa yol açar.

Otolog  Foliküler Kök Hücre Saç Tedavisi kaç  seans  yapılır?

 Otolog Kök hücre saç tedavisi tek seans olarak uygulanmakla beraber gerekli durumlarda, saçlarda incelmesini  durdurmak ve saç kaybını  önleme sürecinde destek amaçlı olarak, otolog mikro greft uygulamaları  gibi her yıl tekrarlanabilir.

Otolog  Foliküler Kök Hücre, nereden ve nasıl  elde edilir?

Otolog kök hücreler insanın kendi dokularından elde edilir ve bunun için en fazla  yağ, kemik iliği, göbek kordonu, kan dokusu ve saç  kökü  gibi  doku  örnekleri  kullanılır. Saçların tamiri,  yenilenmesi  ve  androgenetik alopesiya bağlı  minyatürleşmelerini  durdurmak  için saçlı deri kaynaklı otolog kök hücrelerden faydalanmak  mümkün. Bu amaçla kişinin  kendi hücreleri yani “otolog” kök hücreleri kullanılır: Saç ekimi operasyonu sırasında lokal anestezi  altında genetik olarak  dökülmemeye  kodlanmış olan ense  ve  kulak  üstündeki kıllardan alınacak 150-200  adet greft ya da saç folikülü, otolog kök hücre elde etmek için yeterli olur. Yani kök hücre süspansiyonu hastanın tamamen kendi dokusundan hazırlanmaktadır. Saç foliküllerinin dip  kısımlarında hem saç telini  oluşturan hem de cilt yaralanmalarında  deri dokusunu tekrar oluşturan, epitelizasyonu  sağlayan, tamir eden  otolog kök hücreler  bulunur.  Saç folikülleri özel enzimatik işlemlerle saflaştırılarak bu otolog kök hücreler  ayıklanır  ve yaklaşık 2 saat  içinde kullanıma  hazır hale  gelir. Saç ekiminde yağ  dokusundan da kök  hücre elde edilebilir ama bu  daha  uzun ve  yorucu  bir işlemdir.

Yağ  dokusundan elde edilen kök  hücrelerle de  otolog kök hücre saç ekimi yapılabilir. Bu tedavide, saç ekimiyle aynı ya da farklı  bir seansta göbek,  bacak uyluk içi gibi  bölgelerden alınan yağ dokusu işlemlerden geçirilir. Fakat  bu  işlemler ağrılı olduğundan hasta yağ alınırken genel yada derin sedasyon anestezisi altında  uyutulmalıdır.

Diğer  bir  otolog kök hücre saç ekimi yöntemi de kemik iliği, yağ  ya da kıl köklerinden elde edilen  doku  örneklerinin GMP laboratuvarlarında işlenerek otolog kök  hücrelerin çoğaltılması ve 3-4 hafta içinde %100 e yakın saf kök hücre elde edilmesidir. Bu  otolog kök hücreler de saçlı deriye 2-3 hafta ara ile 3  seans  halinde enjekte edilerek otolog kök hücre nakli yapılmış olur. Yağ  dokusundan otolog kök hücre saç ekiminin en  önemli  dezavantajları  pahalı olması ve tedavi için uzun bir bekleme süresi olmasıdır .

Otolog  Foliküler Kök Hücre Tedavisi nasıl  uygulanır?

 Saç ekimi  operasyonu sırasında, saçlar ekilirken, saç foliküllerinden yaklaşık  2  saatlik  bir  kimyasal  ve fiziksel  ayrışma  işlemi ile elde edilen  otolog kök hücreler, PRP ile  birlikte saçlı  deriye enjekte edilirler . PRP harflerinin açılımı “platelet rich plasma” olup manası, platelet ya da trombositten zengin plasma anlamına gelir.  Trombositlerde bulunan büyüme faktörleri ve hasarlı dokuları onaran çeşitli faktörler, kişinin minyatürleşen, dökülmeye başlamış olan mevcut saç köklerine de uyarıcı etki yapmakta ve canlanmalarını sağlamaktadır.  Böylece  otolog kök hücre saç ekimi süreci de  desteklenmiş olur.

Otolog Foliküler Kök Hücre saçlara nasıl etki eder?

Genetik kellik  ya da androgenetik  alopesi  durumunda saç kökleri büyüme (anagen) fazından dinlenme fazına  geçer; uzamaz, büyümez  ve  minyatürleşmeye başlar. Yani testesteron etkisiyle büyüme fazı yerine dökülme fazına geçer ve zamanla saç folikülleri tamamen ufalır, ayva tüyü  haline gelir ve kellik ortaya çıkar.

Otolog kök hücrelerin saçlı deriye nakledilmesi, zayıflayan, minyatürleşen saç folikülünün iyileşmesini destekler; saç folikülünü uyararak tekrar anagen faza dönmesini  sağlar. Otolog kök hücre nakli saç foliküllerini destekler ve saç büyümesini hızlandırır. Sonuç olarak otolog foliküler  kök  hücre, uygulama yapılan  kişinin daha gür daha canlı, kalın telli, dolgun ve sağlıklı saçlara sahip olmasını sağlıyor.

Otolog  Foliküler Kök Hücre Tedavisi saç ekimine alternatif midir?

Hayır,  sadece yardımcı bir tedavi yöntemidir. Özellikle genç yaşta saç kaybı yaşayan ve  saç incelmesi ileri  derecede  rahatsız eden erkek hastalarda, saç ekimi için beklenirken bu dönemde otolog foliküler kök hücre tedavisi ile dökülmenin yavaşlatılması ve azaltılması mümkün. Ayrıca saç ekimi uygulaması sırasında uygulanacak otolog kök hücre nakli, hem hızlı iyileşmeyi hem de ekilen saçların güçlü çıkmasını sağlar.

Otolog Foliküler Kök Hücre Saç Nakli fiyatı Nedir?

Saç ekimi  sırasında  veya  incelen  saç  telleri  için  destek olarak  yapılacak olan  otolog kök hücre nakli, ücret  olarak PRP seanslarından daha  maliyetlidir  ancak  tek seans  olarak  yapılacak olması avantajdır. Otolog kök hücre saç ekimi için eğer  kişinin kendi  saç folikülleri  kullanılacaksa  ücret  daha uygun  hale  gelir.  Otolog kök hücre saç ekiminde  kişinin  otolog yağ  dokuları  kullanılacaksa, yağ  elde etmek  için ek operasyon  maaliyeti de hastaya yüklenmiş olur.