Saç ekimi; dökülmüş veya seyrelmiş saçların restore edilmesi, yeniden yerine koyulabilmesi amacıyla yapılan estetik cerrahi bir operasyondur. Aslında yapılan işlem, Plastik cerrahinin temeli olan otolog (kişinin kendisinden alınana) doku nakli işlemidir. Plastik cerrahinin temel amacı kişinin görünümünü iyileştirmek, böylece kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyleri topluma kazandırmaktır. Saç ekimi de bu amaca hizmet eden en temel ameliyatlardan biridir.

Kaş, sakal ve bıyık eksikliklerinde, bu alanların onarımı/ekimi için materyal olarak yine saç bölgesinden alınan kıl kökleri kullanılmaktadır. Bu nedenle saç ekimi tanım kapsamına kaş ekimi, sakal bıyık ekimi de girmektedir.

Ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır. Ülke genelinde aynı standart kuralların uygulanması gerekmektedir. Saç ekimi öncelikle cerrahi bir işlemdir ve bütün cerrahi işlemlerde uyulması gereken kuralların tamamına adım adım uyulmalıdır.

Saç ekim yöntemi ikiye ayrılmaktadır:
1. FUE (foliküler ünite ekstraksiyonu)
2. FUT (foliküler ünite transplantasyonu)

Foliküler ünite: Birbirine çok yakın duran 2-3 saç telinin oluşturduğu kümeler

Mikrogreft: 1 veya 2-3 saç teli içeren, başka bir değişle foliküler ünite içeren minik deri dokusu.

Donör alan: İki kulak arasındaki ense bölgesinde kalan dökülmeye genelde direnç gösteren saçların bulunduğu kısım. Nadir olarak göğüs kılları, sakal kılları da verici kıl kökü olarak kullanılabilir.

SAÇ EKİMİ UYGULAYICILARIN EĞİTİM GEREKLİLİKLERİ NELERDİR?

Saç ekimi estetik amaçlı yapılan bir CERRAHİ işlemdir. Bu nedenle mutlaka bir Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı tarafından yapılması gerekmektedir.

Saç ekimi uzun süren bir cerrahi işlem olduğu için plastik cerraha yardım edecek sağlık ekibine ihtiyaç olmaktadır. İşlem ancak ekip çalışması ile normal bir sürede tamamlanabilmektedir. Ekibin yaptığı işlem plastik cerrahın sorumluluğundadır.

Ekip başı:
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Saç ekim ekibinde plastik cerraha yardımcı olacak kişiler:
Hemşirelik diploması olan kişiler, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu sağlık personeli

SAÇ EKİMİ EKİBİNİN İŞ TANIMI NEDİR?

Plastik Cerrahi Uzmanı ameliyatın başından sonuna kadar ameliyatın bizzat içinde olmalıdır.
Lokal anestezinin uygulanması, greftlerin tamamının alınması ve kanalların açılması plastik cerrah tarafından yapılmalıdır.

Hemşireler FUE’de greftlerin toplanması ve ekiminden sorumludurlar.