Saç Ekimi

Saç Ekimine Bağlı Önceki Operasyon İzlerinin Yok Edilmesi

Daha önce FUT operasyonu geçirmiş ve buna bağlı olarak ensede izi olan hastalarda bu durum rahatsızlık yaratır. Özellikle tecrübeli olmayan ellerde yapılan operasyonlarda, kapatılması imkansız olabilecek geniş doku kayıpları ve yaralar oluşabilir ve bu durum bir estetik cerrahi hastası için felaket sayılabilecek bir sonuçtur. İzin kalın olması da kişinin saçlarını kısa kestirmesine engel teşkil eder. Bu durumlarda estetik cerrahinin uyguladığı iki yöntem vardır.

Bunlardan ilki skar (iz) revizyonudur. Bu teknikte iz kesilerek çıkarılır ve gergin olmayacak şekilde özel bir teknikle dikilerek kapatılır. Sonuçta çok daha kabul edilebilir bir iz oluşacaktır. İkinci yöntemde ise FUE yöntemi ile alınan saç folikülleri izin içine ekilerek izin kapatılması , saçla örtülmesi sağlanabilir.

Hastaların bir kısmı daha önce yapılan saç ekimlerinin yetersiz, fırça ya da çim adam gibi kötü sonuçları olduğu ve görünümden çok rahatsız oldukları için başvururlar. Genelde rahatsızlık duyulan bu durum, saçların öbekler halinde ve aralıklı olarak diş fırçası gibi çıkışı ve bunun çok belli olmasıdır. Bu durumda biz iki tür teknik uygulayabiliyoruz. İlk olarak eğer greftler çok büyükse ve saçlar fırça gibi 3-4 milimetrelik aralıklarla öbekler halinde çıkıyorsa o zaman bu bölgeye çok ince FUE panç uçları ile giriyoruz ve saç öbeklerini parçalayarak ve ufaltarak daha küçük parçalar/greftler halinde çıkarıyoruz. Böylece normal saçlı alandan FUE yöntemi ile greft çıkarır gibi ince ve daha doğal saç folikülleri elde ediyoruz. Bazen çıkarılan kalın greftleri masa üzerinde daha küçük parçalara ayırarak ince ve doğal görünen foliküler üniteler oluşturuyor ve bunları daha sonra aynı alanına tekrar implante ederek daha doğal bir görünüm sağlıyoruz.

İkinci onarım tekniğinde ise bu fırçamsı görünümü yaratan saç öbeklerinin etrafına çok sık şekilde ve FUE tekniği ile alınmış tekli greftleri ekerek görünümü kamufle ediyoruz. Yani kalın öbeklerin etrafını ince ve doğal saçlarla örüyoruz ve onları adeta saklıyoruz. Bu yöntemle oldukça tatminkar sonuçlar alınabilir. Genel olarak yetersiz ve cılız saç ekimleri insanları psikolojik ve fiziksel olarak çok rahatsız eder. Hasta verdiği paraya mı yansın, elde ettiği sonuca mı, yoksa giden zamanına mı bilemez. Bu durumlarda, tecrübeli cerrahların elinde çok dikkatli ve olabilecek en fazla sayıda greftle yapılan ikinci bir FUE saç ekimi seansıyla hastayı memnun etmek mümkün.