Tıraşsız saç ekimi özellikle sosyal  yaşama 2-3 gün içinde hemen dönmek  isteyen ve operasyon sonrasında iyileşme dönemi için 2 haftalık bir süreç harcamayan hastaların tercih ettikleri bir saç restorasyon operasyonu .  Burada saçlı  deri içinde belirli  ve küçük  alanlarda ,  dışarıdan belli olamayacak şeklide saçlar  tıraşlanarak  saç kökleri  tek  tek  alınmakta .  Bu tekniğin en önemli kısıtlaması  , alınabilecek  greft sayısının 1000-1500  gretle sınırlı olması .  Bu yüzden bu tekniği  talep  eden  hastaların  açıklıklarının fazla olmaması , norwood tip 1-2 açıklığa sahip olmaları en önemli  nokta. Fakat tıraşsız saç ekimi  ile birkaç  seans halinde yapılarak daha geniş alanları,  hastayı  sosyal yaşamından koparmayarak kapatmak olası.  Hastanın saçlarını  operasyon öncesi uzun tutması, saçlı deri içinde yapılan minik alanlardaki  tıraşı  belli  etmemesi  açısından önemli.